Program vs. Projekt

Projekty sú dočasné a jednorazové. Spravidla sú viazané nákladmi, zdrojmi, rozpočtom a časovou tiesňou;  majú jasné konečné dátumy a krátkodobé ciele, ktoré ustupujú hmatateľným výsledkom alebo výsledkom. Programy zasa pozostávajú z niekoľkých základných vzájomne prepojených projektov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a nadväzujú na seba za účelom dosiahnutia väčšieho a dlhodobého obchodného cieľa. Úspešný program vedie skôr k strategickým výhodám a organizačnému rastu ako k jedinému hmatateľnému výsledku.

Programový manažér tak potrebuje úplne iné zručnosti - formuluje stratégiu a ciele programu a hodnotí, aký to bude mať dopad na podnikan. Zároveň musí definovať a dohliadať na zoznam závislých projektov potrebných na dosiahnutie celkových cieľov programu a naplnenie určenej stratégie.

Jazyk: Prednáška bude v českom jazyku

 

Prednášajúci

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP  -  profesionálny a skúsený vedúci projektov s praxou už z deväťdesiatych rokov. Ako prvý Čechoslovák získal certifikáciu Program Management Professional®, Špecializuje sa na riadenie projektov a programov, prípravu a vedenie certifikačných kurzov a zavádzanie správnej metodiky riadenia projektov. Okrem projektov dokáže riadiť už aj lokomotívu. 

 


Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Or call in (audio only)
+421 2/333 292 35,,395411619#   Slovakia, Bratislava

Phone Conference ID: 395 411 619#

Find a local number | Reset PIN
Learn More | Meeting options

Event Details

Date & Time

10 June 2021

5:00 PM - 6:00 PM (CET+01:00)

Location

On-Line