Newsletter

Najbližšie číslo: Marec 2021

Uzávierka príspevkov: 28. február 2021

Pispevky je možné zasielať na adresu: [email protected]

Náš newsletter

Zdravíme každého, kto si otvoril náš Newsletter a ďakujeme, že touto formou oceňuje našu snahu komunikovať s projektovou komunitou na Slovensku. Prečo sme sa vôbec rozhodli začať vydávať Newsletter? Jednoducho sme dospeli k názoru, že by mohlo byť prospešné informovať vás takto o tom, čo sa momentálne v PMI pod Tatrami deje, čo pripravujeme, na čom pracujeme, čo sme v poslednom období uskutočnili a podobne, pretože sa nás na tieto veci často pýtate pri networkingových či osobných stretnutiach.

Nie so všetkými z našich sympatizantov sa však dokážeme stretať osobne a tak sme sa rozhodli komunikovať aj formou newslettera, ktorý je vydávaný na dvojmesačnej báze (okrem leta) a slúži ako pohodlný komunikačný prostriedok. Veríme, že v ňom objavíte cenný informačný zdroj a nájdete v ňom nielen aktuálne ale aj zaujímavé informácie. Náš newsletter je využiteľný pre všetkých, ktorí disponujú zaujímavými informáciami z konkrétnej oblasti projektového riadenia a chcú sa o ne podeliť. Budeme preto veľmi radi, ak nám pošlete spätnú reakciu k tomuto nášmu zámeru alebo námety, čo ešte by ste v našom newsletteri radi videli a podobne, prípadne priamo pošlete príspevky, najmä odborné vstupy a informácie o zaujímavých projektových podujatiach. Vydávanie newslettra podlieha etickému kódexu PMI.

Na základe výsledkov prieskumu medzi členmi PMI na Slovensku, kedy sa dostala do popredia požiadavka poskytnúť odborné znalosti a analýzu prípadových štúdií, sme sa rozhodli náš pôvodný newsletter rozšíriť o odbornú časť. Táto sekcia by mala byť venovaná výlučne práci projektového manažéra a jeho profesionálnemu rozvoju, mala by zároveň osloviť aj nečlenov PMI SK, prípadne i tých, ktorí nie sú priamo projektovými manažérmi, ale ich práca resp. organizácia sa opiera o výsledky práce projektového riadenia, ako napr. senior management, technickí experti, školitelia, konzultanti prípadne tých, ktorí by sa chceli sa tomuto zaujímavému povolaniu raz v budúcnosti venovať, napr. študentov. Okrem analýzy prípadových štúdií by sme chceli prezentovať tiež zaujímavé slovenské projekty či poskytnúť priestor najrôznejším názorom na projektový manažment a moderovať tak odbornú diskusiu. Veľmi radi preto uvítame jednak Vaše podnety ohľadom konkrétnych zaujímavých projektových prípadov, o ktorých by sme mali písať, a jednak nás potešia aj vaše osobné príspevky.

Odber newslettera

Máš záujem o pravidelný odber? Chceš, aby sme Ti pravidelne zasielali náš newsletter?

Napíš nám na adresu: [email protected]

Odber je bezplatný a nemusíš byť ani členom PMI!