Výhody certifikácie

Naplánujte si najbližší krok a priprav sa na budúcnosť

V oblasti projektového manažmentu existuje veľa organizácii, ktoré ponúkajú možnosť sa certifikovať. Čím je teda držiteľ certifikátu PMI výnimočný?

PMI certifikačný program existuje od roku 1984. Bol založený ako prvý certifikačný program pre projektových manažérov. Od tých čias sa program rozšíril o mnohé vzdelávacie stupne a druhy certifikátov. Je akreditovaný organizáciami American National Standards Institute (ANSI) a InternationalOrganization for Standardization (ISO) 17024. V súčasnosti je PMP registrovaný cez ISO 9001:2000.

Metodika PMI je výnimočná svojou univerzálnou aplikovateľnosťou na rôzne druhy odvetví. Vďaka tomu držitelia certifikátu PMI majú možnosť sa uplatniť na trhu práce v rôznych oblastiach.

Program PMI certifikácie je uznávaný vládami, medzinárodnými organizáciami a mnohými zamestnávateľmi na celom svete.

PMI Agile Certificate

PMI certifikácia sa od iných odlišuje najmä:

 • Pružnosťou – PMI certifikácia nie je založená na špecifickej metodológii. Je možné ju prispôsobiť rôznym odvetviam priemyslu, trhovým segmentom a svetovým lokalitám.
 • Aktuálnosťou – Inštitút PMI neustále vykonáva hĺbkové štúdie a analýzy, podľa ktorých je metodika PMI aktualizovaná, aby obsahovala najnovšie znalosti a praktiky, ktoré držiteľom certifikátov zaručia úspešnú realizáciu projektov.
 • Povzbudzuje k profesionálnemu rastu – Nikdy sa netreba obávať, že znalosti držiteľa PMI certifikátu nebudú zodpovedať súčasným štandardom v projektovom riadení. Certifikačný program vyžaduje priebežné získavanie profesionálnych bodov tzv. PDU, ktoré nabádajú k neustálemu rozvoju zručností a k získavaniu profesijných skúseností.
 • Pomáha dostať sa vpred – PMI certifikácia ponúka aj finančné výhody – držitelia PMP certifikátu majú v priemere o 10% vyšší plat (PMI Salary Survey — Sixth Edition), čo pomáha k ich lepšiemu uplatneniu a nájdeniu perspektívneho zamestnávateľa.
 • Renomé v celom svete – PMI poskytuje certifikáciu v oblasti projektového manažmentu už takmer 25 rokov.

Certification Benefits

Bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojej kariére nachádzate, máme pre vás vhodnú certifikáciu.

PMP® Project Management Professional (PMP)®
PMP je zlatý štandard projektovej certifikácie. Ako celosvetovo uznávaný a požadovaný certifikát PMP osvedčuje vaše kompetencie v roly projektového manažéra, ktorý dokáže riadiť projekty i projektové tímy.

PgMP® Program Management Professional (PgMP)®
Je určený pre tých, ktorí riadia viaceré a komplexné projekty, ktorými sa napĺňajú strategické potreby a ciele organizácie.

PfMP® Portfolio Management Professional (PfMP)®
Certfikát portfolio manažéra dokladuje pokročilé vedomosti a skúsenosti v oblasti správy a riadenia projektového portfólia. PfMP osvedčuje schopnosť koordinovať manažment jedného či viacerých portfólií projektov a programov za účelom naplnenia organizačných cieľov.

CAPM® Certified Associate Project Management (CAPM)®
CAPM preukazuje zvládnutie základných poznatkov, procesov a terminológie projektového riadenia.

PMI-PBA® PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
PMI-PBA zvýrazňuje odbornosť v oblasti business analyzy. Dokladuje schopnosť držiteľa efektívne pracovať s dotknutými stranami pri definícii ich potrieb a požiadaviek a stanovení výstupov projektu, ktoré odrážajú požadované komerčné prínosy.

PMI-ACP® PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
Služi pre tých, ktorí veria, v agilné a flexibilné postupy v projektovom riadení. Vyžaduje kombináciu školení, skúseností a skúšku a zahŕňa postupy ako SCRUM, XP, LEAN a Kanban.

PMI-RMP® PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
PMI-RMP dokladuje špeciálne vedomosti a poznatky v oblasti posudzovania a riadenia projektového rizika vrátane postupov na ich potláčanie resp. elimináciu.

PMI-SP® PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®
Certifikátom PMI-SP sa preukazujú nadštandartné vedomosti a skúsenosti v oblasti prípravy a plnenia časového harmonogramu projektu.

Certifikačné poplatky

Poplatky za Project Management Professionals (PMP)

 • Certifikácia – Computer–Based-testing: USD $405,- (pre PMI členov)
 • Certifikácia – Computer–Based-testing: USD $555,- (pre nečlenov)
 • PMI ročné členstvo: USD $129 (plus USD $10,- aplikačný poplatok)
 • PMI Slovakia Chapter ročné členstvo: USD $20,-

Recertifikácia po troch rokoch

 • USD $ 60,- (pre PMI členov)
 • USD $ 150,- (pre nečlenov)

Prípravné kurzy

Next Level Consulting

Prípravné kurzy na PMI certifikáciu ponúka vzdelavací partner PMI Slovakia Chapter.

Viac

Overenie certifikácie

PMI udržuje online register, ktorí získali jednu z certifikácií. Ak chcete overiť stav niektorej z certifikácií, stačí zadať meno a priezvisko vyhľadávanej osoby do vyhľadávacieho poľa a zobrazí sa zoznam zápisov. Uistite sa, že máte správne zadané meno osoby, ktorú chcete nájsť. Prostredníctvom certifikačného registra je možné overiť len tých, ktorí získali a udržujú svoje PMI certifikáty. Upozorňujeme, že nakoľko je register dobrovoľný, nemusia v ňom byť uvedení všetci držitelia.

Vstup do certifikačného registra