Novinky PMI

Okrem agility

PMI Pulse 2021 thumbnail

Ako sa organizácie znovu objavujú po pandémii, Pulse výskumu Profession ® odhaľuje vznik toho, čo nazývame gymnastické podniky: tie, ktoré sa naučili ohýbať a otáčať sa – kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné – pri zachovaní štruktúry, formy a riadenia.

STIAHNITE SI DOKUMENT (EN)

Talent Gap: Desaťročné trendy v zamestnanosti, náklady a globálne dôsledky

Talent Gap report cover

Posledná správa Talent Gap odhaľuje, ako urgentný dopyt po schopnostiach projektového riadenia vytvára príležitosti pre pracovnú silu.

STIAHNITE SI DOKUMENT (EN)

Megatrends 2021

Megatrends 2021

Na prehĺbenie porozumenia vedúcich projektov o hlavnom vývoji, ktorý pretvára náš svet, PMI identifikovala päť megatrendov, ktoré všetky zdieľajú spoločné vlákno: zvyšujú endemické vylúčenie, narušenie a nespokojnosť, ktoré sa vkradli do našej spoločnosti.

STIAHNITE SI DOKUMENT (EN)

Viac informácií o pripravovanom sprievodcovi PMBOK® - siedme vydanie

PMBOK Guide Seventh Edition

Sprievodca textom riadenia znalostí (Project Management Body of Knowledge - PMBOK® Guide) je už roky zdrojom, ktorý pomáha odborníkom v praxi používať osvedčené postupy na zvýšenie hodnoty práce. V tejto epizóde Out of the Box diskutujeme o tom, čo sa mení v Sprievodcovi PMBOK® v siedmom vydaní, ktoré vyjde neskôr v tomto roku.

pozri si video

Byť úspešným je ťažké

PMI Pulse of the Profession 2016: Úspešnosť projektov stále klesá

Inovovať musia všetci - aj Európska únia

Nariadenie Európskej komisie No 1303/2013 - Common Provision Regulation (CPR) – pre rámec politiky európskych fondov na roky 2014 až 2020 bolo formálne schválené vstúpilo do platnosti v decembri 2013. Nová legislatíva vyzdvihuje význam aplikovaných projektových zručností pri výbere príjemcov pomoci, kedy článok 34 ukladá povinnosť „budovania kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu;“ Nariadenie predstavuje významný krok vpred pri rozvoji formálneho projektového rámca, ktorý podporí rast efektívnosti organizácií podriadených Únii.

Čo hovoria štatistiky

 • Polovica firiem nerozumie významu projektového riadenia
 • 71% projektov sa potýka s problémami ohľadom rozpočtu, termínu alebo kvality dodávky
 • 50% projektov skončí úplným nezdarom
 • 31% projektov je odpískaných pred dokončením
 • Len 2,5% projektov dosiahne stopercentný úspech
 • Ak by sa úspešnosť projektov zlepšila len o 5%, svet by ušetril ročne asi bilión dolárov
 • Hoci sú megaprojekty zväčša neúspešné, sústavne ich pribúda
 • Napriek tomu, že firmy majú k dispozícii lepšie projektové nástroje a metodiky úspešnosť projektového riadenia stále klesá

(Zdroje: Prieskum Price Waterhouse Coopers 2008, Chaos Reports od Standish Group, Project Mangement Instutute 2012)

Pomoc od PMI

Cogs that say project management

The case for project management

Strategický zámer Project Management Institute predstavuje trvalá snaha, aby organizácie na celom svete spoznali hodnotu projektového ria-denia a prijali ho ako nevyhnutný predpoklad pre svoj vlastný obchodný úspech. Svoju víziu chce PMI napĺňať najmä poskytovaním produktov, služieb a obsahu, ktoré sú dôveryhod-né a ľahko prístupné a použiteľné. Tiež by mali zároveň zlepšiť projek-tové praktiky a tým pozitívne ovplyvniť projektové i obchodné výsledky jednotlivých organizácií, podporiť výmenu jedinečných skú-senosti a tvorbu profesionálnych sietí, či už fyzických alebo virtuálnych. Spoznajte bližšie možnosti, ktoré PMI Vašej organizácii pri podpore projektových procesov ponúka avyužite príležitosť dozvedieť sa viacej o.

 • procesoch projektového riadenia
 • zručnostiach, ktoré potrebuje projektové riadenie
 • globálnych štandardoch projektového riadenia
 • organizačnom projektovom manažmente
 • manažmente projektového talentu (ľudí)