Naša kapitola

PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

PMI Slovakia Chapter bowling

Založenie PMI Slovakia

Po náročnej dvojročnej príprave bola PMI Chapter Slovakia 29. februára 2012 oficiálne uznaná a zaregistrovaná ústredím Project Management Institute. Slovenská kapitola sa stala plnohodnotným členom a smie tak poskytovať neobmedzene prístup k vedomostnej databáze, zdrojom a sieťam tejto najväčšej svetovej projektovej asociácie, ktorá je aktívna v 200 krajinách sveta. Celosvetová propagácia projektového manažmentu je podporovaná nielen globálnymi štandardmi ale aj odborným výskumom a jedinečnými príležitosťami na profesionálny rast. Vďaka PMI Slovakia môžu aj slovenskí projektoví manažéri získať priamy prístup k exkluzívnym benefitom, ktoré im pomôžu v odbornom a kariérnom raste, nakoľko PMI vie rovnako podporiť začínajúcich projektových manažérov, ktorí sa potrebujú zorientovať, ako aj ostrieľaných expertov hľadajúcich nové podnety na rozvoj svojich osobnostných a líderských schopností.

Naše poslanie

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI).

Map of Europe, the Middle East and Africa

PMI je vedúca nezisková a profesná celosvetová organizácia pre projektový manažment, zastrešujúca viac ako 500 000 členov a certifikovaných odborníkov projektového riadenia s lokálnymi pobočkami v 200 krajinách celého sveta. Činnosť PMI Slovakia podlieha jednak lokálnym stanovám a právnym predpisom Slovenskej republiky a jednak zásadám PMI World. Slovenskú odnož, ktorá patrí v rámci PMI pod EMEA Region 8, vedie predstavenstvo na čele s prezidentom, kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada.

Združenie zastrešuje na jednej strane profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúži ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými sa na špecifické oblasti projektového riadenia. PMI Slovakia organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporuje a spoluorganizuje projektové podujatia na Slovensku, rozvíja kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkováva informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáha s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru. Členovia sú našou najdôležitejšou devízou, práve oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

Stanovy PMI Slovakia

PMI Slovakia je neziskové občianske združenie venujúce sa projektovému manažmentu, ktoré sa pri svojej činnosti riadi Zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Popri právnych predpisoch Slovenskej republiky je viazané stanovami ako aj etickým kódexom Project Management Institute. Platné stanovy PMI Slovakia možete nájsť tu.

Výsledky Valného zhromaždenia 2019

Na základe stanov našej organizácie sa dňa 23. mája 2019 uskutočnilo v AT&T riadne valné zhromaždenie členov PMI Slovakia Chapter. Súčasťou programu bola hodnotiaca správa za rok 2018 a voľby členov predstavenstva.

Výsledky volieb:

  • Viceprezident pre pre profesionálny rozvoj: Karin Brunneman
  • Viceprezident pre externé vzťahy: Ľubomír Slocík
  • Viceprezident pre služby členom: Peter Mikoláš