Certifikačný proces

Certifikačný proces

Ako postupovať?

Ešte pred tým ako začnete pomýšľať na PMP certifikáciu bude potrebné zdokladovať Vaše roky praxe v projektovom manažmen-te. Postačí 36 mesiacov, ideálne je viac. Buďte pripravení odhadnúť čas strávený na jednotlivých fázach projektu s uvedením referencie na osoby, ktoré by v prípade auditu potvrdili Vašu účasť na spomínaných projektoch (nemusia byt od jedného za-mestnávateľa). Odporúčam sumarizovať si tieto PM dáta priebežne pre tento účel. Po zadaní Vašich PM credentials na stránke PMI a ich validácii sa dozviete že ste ‘eligible’ a tak hor sa do štúdia. Mne sa najlep-šie osvedčilo použitie knihy Rita Mulcahy – PMP Exam Preparation zakúpenej cez Amazon. Odporúčam použiť najnovšiu dostup-nú verziu. Čas štúdia je individuálny, oplatí sa zapojiť do skupiny podobných nadšencov a takto zdieľať skúsenosti. PMI Slovakia Chapter nedávno rozbehla skupinu ľudí, pripravujúcich sa na PMP.

Po prvom prečítaní knihy je vhodne záväzne si zarezervovať skúšobný termín, aby ste mali deadline pre podrobnejšie štúdium. Ja som na to potreboval cca mesiac. Skúšku som absolvoval v r. 2008 v Prahe, dnes už je to možné aj v Bratislave. Skúška sa-motná je pomerne vyčerpávajúca a treba si pripraviť stratégiu. Napríklad vynechať nejasné otázky v prvom kole, plánovať si prestávky a podobne. Treba brať v úvahu, že nie všetko sa dá naučiť z kníh. Bude potrebné použiť aj zdravý rozum a skúsenosti z praxe. Aplikácia Vám na konci oznámi na koľko percent ste zvládli jednotlivé oblasti a že ste skúšku absolvovali.

Po počiatočnom ošiali a vytriezvení z osláv príde čas, keď zistite, že to Vaše PMP za menom je potrebné aj udržiavať a oprašo-vať. Ideálne je, ak sa Vám to podarí dostať do Vášho development plánu (platí aj v prípade prípravy na certifikáciu). Potom už bude jednoduchšie obhájiť si absolvovanie tréningov alebo iných rozvojových aktivít v oblasti PM. Pre ľudí, ktorí sú v obraze a sledujú aktuálne trendy nie je problém nazbierať dostatočný počet PDUs na udržanie certifikácie, len treba začať včas, praco-vať na tom priebežne a nenechávať si to na posledný rok. Ale to predsa projektovým manažérom netreba pripomínať.

Jozef Kosa, PMP (člen dozornej rady PMI Slovakia)

Základný postup:

 1. Prečítaj si príručku a kvalifikačné požiadavky
 2. Prejdi si formulár žiadosti a priprav si podklady na doloženie svojo vzdelania a odbornej praxe
 3. Vyplň žiadosť
 4. Po schválení žiadosti zaplať certifikačný poplatok
 5. V prípade auditu Tvojej žiadosti, dolož dodatočné overené dokumenty
 6. Vyber si dátum skúšky tak, aby si ju absolvoval behom jedného roka od schválenie Tvojej žiadosti. Žiadosť musí byť schválená prv, než sa prihlásiš na skúšku v zvolenom prometrickom centre
 7. Absolvuj skúšku, ktorá trvá 4 hodiny a pozostáva z 200 otázok (multiple choice)
Certifikačný proces

Kvalifikačné predpoklady

Maturita + 5 rokov odbornej praxe v oblasti projektového riadenia a 35 hodín odborných školení

alebo

Vysokoškolský diplom (aspoň bakalár) a 3 roky odbornej praxe v oblasti projektového riadenia a 35 hodín odborných školení

Na dosiahnutie PMI certifikácie nie je potrebné, aby si bol členom PMI, členstvo v PMI však umožňuje uplatniť si významnú zľavu pri skúške..

Údaje poskytnuté pri žiadosti môžu byť podrobené kontrole. V prípade nepravdivých údajov bude možnosť certifikácie zamietnutá.

Odporúčaná literatúra

Popri štúdiu oficiálnej metodiky PMI (PMBOK® 5. vydanie) sa odporúčajú na prípravu ku skúške nasledovné publikácie:

 • The PMP Exam: How to Pass on Your First Try, Fourth Edition (Andy Crowe)
 • PMP Exam Prep, Sixth Edition: Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam (Rita Mulcahy)
 • PMP Project Management Professional Exam Study Guide (Kim Heldman)
 • Head First PMP: A Brain-Friendly Guide to Passing the Project Management Professional Exam (Jennifer Greene, Andrew Stellman)

Ďalšie tipy

 • Preštudujte si certifikačnú príručku a obsahovú osnovu skúšky - ony pomôžu vysvetliť formát skúšku a témy, ktoré sa ku skúške viažu.
 • Prečítajte si aktuálne knihy a články v podľa tematických oblastí.
 • Zapíšte sa do prípravného kurzu, ktorý môže PMI Slovakia sprostredkovať a vytvorte študijnú skupinu so svojimi kolegami alebo priateľmi.
 • Preštudujte si často kladené otázky (v angličtine)