Uskutočnilo sa

1. polrok 2018

Júnové podujatia

Prvý polrok prednášok v Košiciach zavŕšila téma „When emotions matter“ 12. júna. Stretnutie v AT&T bolo venované kľúčovým aspektom emocionálnej inteligencie v kontexte komunikácie, riadenia času, dosiahnutia cieľov a vedenia ľudí. Po prednáške sa konal aj bowlingový turnaj, na ktorom členovia PMI SK mohli nechať svojim „emóciám“ naozaj voľný priebeh.

Bratislavský cyklus prednášok pred letnou prestávkou ukončila téma úlohy diablovho advokáta v projektoch. Pod týmto trochu ponurným výrazom sa skrývalo kritické myslenie a posúdenie rizika úspechu projektu. Aplikácia stratégií na získanie náklonnosti ostatných, transformácia osobnej kreativity na praktické obchodné riešenia a využitie celého radu kvalitatívnych a kvantitatívnych nástrojov na riadenie zdrojov a implementáciu prielomových riešení sú všetko kritické kompetencie pre dnešných projektových manažérov. Ako vysvetlila prednáčajúca Alina Vicovan, konštruktívny kriticizmus projektom dotknutých strán je často nesprávne zamieňaný za odmietanie projektu.


Managing Programs and Projects

16. mája sme v priestoroch Tatrabanky v Bratislave privítali veľmi vzácneho hosťa, bývaleho prezidenta PMI CZ, Igora Luhana, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti pri riadení zaujímavého programu pre Český telekomunikačný úrad. Vysvetlil nám a ukázal rozdiel medzi riadením programov a projektov. Ako v každej prípadovej štúdii, začal s popisom problému (v tomto prípade - krátkym filmom) a tiež s výstupmi programu. Svoju prednášku okorenil vtipnými postrehmi a „spruchmi,“ ktoré v publiku silno zarezonovali, ako napríklad, že „programový manažér vlastne žongluje s vajíčkami (rozumej stakeholdrmi), pričom ani jedno z nich nesmie rozbiť.“


Nr. 1 AgileCan Forum

1 AGILE CAN forum je konferencia určená pre úspešných ľudí a zameraná v prvom rade na pozitívne atribúty agilných metód riadenia. Prezentácie priblížili účastníkom agilné postupy riadenia z iných uhlov pohľadu Speakeri sa podelili s účastníkmi o svoje autentické skúsenosti, ako napríklad: Judy Rees zdieľala prvky čistého jazyku, alebo najbližšiu vec, ktorú má FBI k Jediovému čítaniu mysle; Peter Tarina zasa ako implementovali agilné metódy riadenia v FMCG firme; za PMI Slovakia Daniel Podolský, ktorý prednášal na tému základov agilných postupov v zmysle metodiky PMI. Predstavil Praktického sprievodcu pre agilné postupy PMI, ozrejmil históriu agilných postupov v PMI, rôzne projektové cykly, z ktorých je „agile“ len jeden z možných, pričom zhrnul ich výhody a nevýhody a záverom upozornil na možnosť získania certifikácie PMI-ACP®.


Aprílové akcie

Naše aktivity na východe republiky pokračovali 12.apríla v Košiciach v priestoroch FPT workshopom na tému „Vedenie projektového tímu na základe silných stránok.“ Prednášajúci Matúš Jarečný a Matúš Draganovský vysvetlili účastníkom rozdiel medzi manažérom, lídrom a pozitívnym lídrom, objasnili pojem transakčná analýza a ukázali spôsob, ako vytvoriť vyvážený tím.

26. apríla mala prednášku naša dobrovoľníčka roka Karin Brunnemann, tentoraz bolo témou riadenie zmlúv. V tejto súvislosti sa pravidelne diskutuje najmä o tom, ako zabezpečiť ich účinnosť. Cieľ riadenia zmlúv je vo svojej podstate jednoduchý - zabezpečiť súlad medzi realizáciou a zmluvou, avšak ich riadenie je komplexná a strategická otázka. Riadenie zmlúv je totiž nepretržitý proces, počínajúc analýzou a hodnotením zákazníckeho dotazu a pokračovaním do uzavretia zmluvy a ďalej až po splnenie všetkých zmluvných záväzkov.


Marcové akcie

19. marca mal náš člen, Robert Kormaňák, prednášku na FBI Žilinskej univerzity na tému riadenie projektov podľa ISO 21500. Prednášky za zúčastnili poslucháči 5. ročníka odborov: záchranné služby, krízový manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry a bezpečnostný manažment, ktorí študujú predmet manažment kvality. 22. marca sa zasa v PWC uskutočnila odborná prednáška PMI Slovakia, tentoraz na tému rizika, konkrétne „Risk of Death - Risk Estimation and Heuristics.“


Leadership Through Change

Košice otvorili aj nový rok v rámci odborných podujatí PMI Slovakia, kedy Miriam Lachová prezentovala v priestoroch T-Systems na tému Leadership Through Change. Jej prednáška sa zaoberala princípmi efektívneho riadenia zmien a to menovite potrebou účinnej komunikácie, emočnými aspektami zmeny a návodom, ako pristupovať k problematickým osobám, ktorí zavádzanú zmenu odmietajú. V Bratislave mala zasa Miriam prednášku na tému Power of Trust. Naša dôveryhodnosť je pre každý tím najväčším prínosom.Tímy s nedostatkom dôvery sú plné politiky, klebiet, obviňovania, nedorozumení a nenaplnenia očakávania. Tímy, ktoré fungujú v tomto type prostredia, nie sú schopné podporiť kreativitu, osobné vzrušenie a spoločnú radosť, ktorá ovplyvňuje výkon tímu.


Bowling Tournament 2018

Nový rok PMI Slovakia zahájila neformálne a už tradične bowlingovým turnajom o pohár prezidenta PMI Slovakia. Nielen, že sme sa spoznali v trochu inej situácii, ale užili sme si aj kopec zábavy a srandy. Pohár pre víťaza si tentokrát „uchmatol“ samotný prezident.