Predstaventsvo PMI Slovakia

Predstavenstvo vykonáva všetky funkcie združenia okrem tých, ktoré sú výslovne zakázané stanovami, právnymi predpismi alebo etickým kódexom PMI World. Predstavenstvo môže prijímať a vydávať zásady, postupy a pravidlá potrebné pre činnosť kapitoly, pokiaľ sú v súlade so stanovami PMI Slovakia. Predstavenstvo je ďalej oprávnené konať vo veciach podnikania a financovania združenie. Navonok zastupuje zruženie prezident.

Prezident PMI SK

PETER MIKOLÁŠ

Peter Mikoláš, PMP

PMI ID: 1663198

Education: University of Economics; Faculty of Business Management, Bratislava

Professional Experience:
• Siemens, s. r. o. (Mobility & Logistic division) (2013)
• Nokia Siemens Networks Slovakia, s. r. o. (2007-2012)
• Siemens, s. r. o. (Telecom division) (1994-2007)

Other: PMI member since 2013, PMP since 2010
Experiences as Project Manager in Telco, IT and railways projects (Slovakia, Czech Republic, Austria)

[email protected]

Viceprezident Pre Financie

VIKTORIA SOKUR

Viktoria Sokur, PMP, ACCA

PMI ID: 5054935

Education: Odessa State University of Economics, Odessa, Ukraine
• Odessa National I.I. Mechnikov University, Odessa, Ukraine

Professional Experience:
• Lemma Ltd., Administrator & Project Manager (2005-2006)
• Lemma Ltd., Director of Logistics (2006-2008)
• Edenred Slovakia s.r.o., Finance Controller (2009-2012
• Edenred Slovakia s.r.o., CFO (2012-2017)

Other: PMI member & PMP since 2017

[email protected]

Viceprezident Pre Komunikáciu

ROBERT SRNKA

Robert Srnka, PMP

PMI ID: 4748169

Education: Univerzita v Žiline (1988-1994)

Professional Experience:
• Pricewaterhousecoopers (1994-2003)
• Stredoslovenská energetika (2003-2005)
• Ernst & Young (2005-2010)
• Big 4 (2010- )

Other: PMI member since 2016
• Experience as project manager of audit, performance improvement, IT implementation, BPR

[email protected]

Viceprezident Pre Služby Členom

ĽUBOMÍR SLOCÍK

Ľubomír Slocík, PMP

PMI ID: 563256

Education: University of Economics, Bratislava , City
• University Business School, London, UK (1993-1998)

Professional Experience:
• Accenture, Consultant (1998-2001)
• T-Mobile, Project Manager (2002-2004)
• Next Level Consulting, trainer, coach, senior consultant, since 2004
 

Other: PMI member since 2005, PMP from 2005
• Experiences as project manager & project consultant in IT, telco and new product development projects
• Training and consulting companies on project management internationally (Slovakia, Austria, Germany, UK, France, USA, Russia, Bulgaria…)
• Initiator of establishing PMI Slovakia
• Past President - PMI Slovakia Chapter 2012-2016

[email protected]

Viceprezident Pre Podujatia

GEOVANNA ORTIZ

Geovanna Ortiz, PMP

PMI ID: 4838393

Education: University of Comenius, Bratislava

Professional Experience:
• Henkel, Accountant (2011-2012)
• Henkel, Marketing Coordinator (2013-2016)
• DTSE, OneERP project Build support (2016-2017)
• DTSE, OneERP project Slovak Telekom support (2017-present)

Other: PMI member since 2017, PMP since March 2018

[email protected]

Viceprezident Pre Externé Vzťahy

František Šofranko Headshot

František Šofranko

PMI ID: 1945651

Education: Technical University Košice, Faculty, field of study: Faculty of Mechanical Engineering,  field of study - Economics and Mechanical - Production Management 

Professional Experience:
• Commercial management; US Steel - former VSŽ a.s.(1989 - 1992)
• Marketing, sales and services, private sector (1993 - 2002)
• Service Management; Slovak Telekom (2003 - 2008)

Other: 
• PMP since 2011
• PMI member since 2017
• Service management of IT services, IT processes improvement, project management in the field of transition and transformation of IT services

[email protected]

Viceprezident Pre Profesionálny Rozvoj

DANIEL PODOLSKÝ

Daniel Podolský, PMP, PMI-ACP

PMI ID: 1565719

Education: Wirtschaftsuniversität Wien (1995-1999)

Professional Experience:
• Finance manager (1999-2000)
• Project management in private sector (2000-2010)
• Project management in public sector (2011-2017)
• Project management in insurance (2017-now)

Other: PMI member since 2010
• Account and vendor management, systems integration, eGovernment
• Organizational project management and project governance

[email protected]

Stretnutia

Zasadnutia predstavenstva sa zvolavajú podľa operatívnej potreby a prebiehajú v súlade s rokovacím poriadkom. Z každej schôdze predstavenstva sa vyhotovuje zápis.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na dodržiavanie stanov a ostatných právne záväzných predpisov. Dohliada na vnúterné operácie, robí finančný audit a vydáva správu o činnosti. Členovia dozornej rady nesmú zastávať žiadnu inú funkciu.

PROFILY ČLENOV DOZORNEJ RADY