Predstaventsvo PMI Slovakia

Predstavenstvo vykonáva všetky funkcie združenia okrem tých, ktoré sú výslovne zakázané stanovami, právnymi predpismi alebo etickým kódexom PMI World. Predstavenstvo môže prijímať a vydávať zásady, postupy a pravidlá potrebné pre činnosť kapitoly, pokiaľ sú v súlade so stanovami PMI Slovakia. Predstavenstvo je ďalej oprávnené konať vo veciach podnikania a financovania združenie. Navonok zastupuje zruženie prezident.

Prezident PMI SK

DANIEL PODOLSKÝ

Daniel Podolský, PMP

PMI ID: 1565719

Education: Wirtschaftsuniversität Wien (1995-1999)

Professional Experience:
• Finance manager (1999-2000)
• Project management in private sector (2000-2010)
• Project management in public sector (2011-2017)
• Project management in insurance (2017-now)

Others: PMI member since 2010
• Account and vendor management, systems integration, eGovernment
• Organizational project management and project governance

[email protected]

Dobrovoľník Pre Financie

VIKTORIA SOKUR

Viktoria Sokur, PMP

PMI ID: 5054935

Education: Odessa State University of Economics, Odessa, Ukraine
• Odessa National I.I. Mechnikov University, Odessa, Ukraine

Professional Experience:
• Lemma Ltd., Administrator & Project Manager (2005-2006)
• Lemma Ltd., Director of Logistics (2006-2008)
• Edenred Slovakia s.r.o., Finance Controller (2009-2012
• Edenred Slovakia s.r.o., CFO (2012-2017)

Others: PMI member & PMP since 2017

[email protected]

Viceprezident Pre Komunikáciu

ROBERT SRNKA

Robert Srnka, PMP

PMI ID: 4748169

Education: Univerzita v Žiline (1988-1994)

Professional Experience:
• Pricewaterhousecoopers (1994-2003)
• Stredoslovenská energetika (2003-2005)
• Ernst & Young (2005-2010)
• Big 4 (2010- )

Others: PMI member since 2016
• Experience as project manager of audit, performance improvement, IT implementation, BPR

[email protected]

Viceprezident Pre Služby Členom:

PETER MIKOLÁŠ

Peter Mikoláš, PMP

PMI ID: 1663198

Education: University of Economics; Faculty of Business Management, Bratislava

Professional Experience:
• 2013 Siemens, s. r. o. (Mobility & Logistic division)
• 2007-2012 Nokia Siemens Networks Slovakia, s. r. o.
• 1994-2007 Siemens, s. r. o. (Telecom division)

Others: PMI member since 2013, PMP since 2010
• Experiences as Project Manager in Telco, IT and railways projects (Slovakia, Czech Republic, Austria)

[email protected]

Viceprezident Pre Podujatia:

GEOVANNA ORTIZ

Geovanna Ortiz, PMP

PMI ID: 4838393

Education: University of Comenius, Bratislava

Professional Experience:
• Henkel, Accountant (2011-2012)
• Henkel, Marketing Coordinator (2013-2016)
• DTSE, OneERP project Build support (2016-2017)
• DTSE, OneERP project Slovak Telekom support (2017-present)

Others: PMI member since 2017, PMP since March 2018

[email protected]

Viceprezident Pre Externé Vzťahy

ĽUBOMÍR SLOCÍK

Ľubomír Slocík, PMP

PMI ID: 563256

Education: University of Economics, Bratislava , City
• University Business School, London, UK (1993-1998)

Professional Experience:
• Accenture, Consultant (1998-2001)
• T-Mobile, Project Manager (2002-2004)
• Next Level Consulting, trainer, coach, senior consultant, since 2004

Others: PMI member since 2005, PMP from 2005
• Experiences as project manager & project consultant in IT, telco and new product development projects
• Training and consulting companies on project management internationally (Slovakia, Austria, Germany, UK, France, USA, Russia, Bulgaria…)
• Initiator of establishing PMI Slovakia
• Past President - PMI Slovakia Chapter 2012-2016

[email protected]

Viceprezidentka Pre Profesionálny Rozvoj

KARIN BRUNNEMANN

Karin Brunnemann, Pmp

PMI ID: 1567444

Education: Business Information Systems, Psychology, Intercultural Business Communication, Leadership & Organisational Change, Accredited Trainer / Coach

Professional Experience: • 4 CEE, s.r.o. – Independent PM, Trainer, Coach; assignments include:
• PM Digitalisation & Systems Implementation at Frigosped, DE
• CPO at WebQuarters®, UK
• Senior Trainer at IIL, USA

Other: PMI member since 2009; PMP certified since 2010
• Founding member of PMI SK
• 25 years of experience in Project Management & Training / Development

[email protected]

Stretnutia

Zasadnutia predstavenstva sa zvolavajú podľa operatívnej potreby a prebiehajú v súlade s rokovacím poriadkom. Z každej schôdze predstavenstva sa vyhotovuje zápis.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na dodržiavanie stanov a ostatných právne záväzných predpisov. Dohliada na vnúterné operácie, robí finančný audit a vydáva správu o činnosti. Členovia dozornej rady nesmú zastávať žiadnu inú funkciu.

PROFILY ČLENOV DOZORNEJ RADY