Stať sa partnerom

Ponúkame viacero spôsobov ako sa môžete zapojiť.

PMI má dosah na viac ako 650 000 profesionálov v oblasti riadenia projektov po celom svete a aj na Slovensku sa PMI stala etablovanou značkou. Spojenie vašej organizácie s uznávaným lídrom v oblasti projektového manažmentu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a adresných reklamných materiálov vám ponúka jedinečnú možnosť ako predstaviť vašu značku a organizáciu ľuďom, ktorí sa pohybujú v projektoch a ktorí o nich ako významných investíciách aj rozhodujú. Vďaka partnerstvu s PMI inzerenti dokážete tak osloviť projektových lídrov, ich zákazníkov a partnerov, teda ľudí, ktorí sa zásadným spôsobom podieľajú na formovaní budúcnosti, v ktorej vaša organizácia nechce chýbať.

Sponsorship Opportunities

Business partnerstvo - korporátny sektor

Naším cieľom je slúžiť aj komunite profesionálom – projektovým manažérom i exekutíve – ktorí prichádzajú do styku s projektovým riadením. Naša organizácia a jej členovia môžu sprostredkovať odborné kontakty, poslúžiť ako poradcovia, odborní experti alebo nezávislí auditori v oblasti projektov a s nimi súvisiacich aktivít. Rovnako radi zorganizujeme resp. zabezpečíme odborné prednášky na vybranú projektovú tému.

Sponzorstvo

Náš tím pre externé vzťahy pripravil systém sponzorstva pre záujemcov, ktorí by radi podporili rozvoj projektového riadenia na Slovensku a nadviazali s nami bližšiu marketingovú spoluprácu. Ďakujeme všetkým za štedrú podporu našej činnosti, bez ktorej by bola propagácia projektového riadenia a služby našim členom jednoducho nemožné.

Program partnerstva

Partnering with Slovakia Chapter

Cieľom programu partnerstva PMI Slovakia je vytvoriť mosty medzi našou organizáciou a okolitým svetom, nakoľko sme presvedčení, že jestvuje celá paleta spôsobov, ako môžeme spojiť sily a vedomosti v oblasti projektového riadenia a spoločne posunúť náš obzor do nových výšok. Pomocou zmieneného programu chceme využiť najrozmanitejšie príležitosti spolupráce a podieľať na synergiách, ktoré z takejto spolupráce vzídu. Ponúkame preto vystretú ruku verejnému, korporátnemu i akademickému sektoru, teda komunitám, neziskovým organizáciám, firmám i vzdelávacím inšitúciám, so zámerom spojiť sily a podieľať sa na praktickej aplikácii projektového riadenia a na podpore profesie projektovémo manažéra - či už to bude formou spoločných podujatí, poradenstvom, prezentácií, networkingovými aktivitami alebo sprostredkovaním kontaktov. Cieľom programu partnerstva je vytvoriť recipročnú dohodu výhodnú pre obe strany, na základe ktorej dôjde k vzájomnej výmene produktov alebo služieb, spoločným aktivitám, vzájomnej propagácii aktivít a výmene skúseností.