Stať sa členom

Prečo sa stať členom PMI Slovakia?

Členstvo v PMI zásadne ovplyvnilo moje profesionálne formovanie a život troma spôsobmi - kariérny rast, hodnota dobrovoľníckej práce a vodcovstvo. Jon Mihalic, PMI Board Member

PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Naším poslaním je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví a v dnešnej dobe je aj významným národohospodárskym fenoménom. PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI). Zastrešujeme jednak profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúžime ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými na špecifické oblasti projektového riadenia.

Výhody plynúce zo slovenského členstva

  • sprostredkúvame odborné semináre a školenia
  • možnosť získať PDU body pre certifikáciu priamo na Slovensku
  • podpora pri získavaní certifikátov PMI-SP, PgMP, PMP, CAMP
  • pravidelný newsletter PMI Slovakia
  • rôzne podujatia organizované miestnymi členmi PMI v anglickom i slovenskom jazyku
  • špeciálne zľavy pre produkty resp. podujatia ponúkané našimi parrtnermi
  • účasť na zaujímavých dobrovoľníckych programoch
  • sprostredkovanie výhody iných kapitol, napr. European Chapter Passport Initiative
  • networking s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi
Group of PMI Slovakia members at a table

Registrácia

Registrácia pre PMI World je veľmi jednoduchá, dá sa vykonať v anglickom jazyku na web stránke www.pmi.org, alebo priamo odkazom na:

STAŇ SA ČLENOM

Registrácia pozostáva z troch krokov, ktoré zahŕňajú osobné údaje, údaje o pracovnej oblasti, a údaje o platobnej karte, pomocou ktorej jednoducho uhradíte registračný poplatok.

Registrácia do PMI Slovakia Chapter sa dá zrealizovať na linku

ČLENSTVO PMI SK

Zaregistrovaním a uhradením členského príspevku má nový člen automaticky právo na všetky výhody, ktoré z členstva plynú.

V prípade problémov s registráciou alebo ďalších otázok nás môžeš kontaktovať na

Obnova členstva

Typy členstva

Bez ohľadu na to, či s projektovým manažmentom iba začínate alebo ste už skúseným veteránom, PMI predstavuje správnu voľbu. Zoznámte sa s rôznymi typmi členstva a zvoľte si to najvhodnejšie.

Individuálne členstvo

Naše individuálne členstvo je prístupné každému.

Členské PMI:
$129.00 za zápis (plus USD $10 za žiadosť)
$129.00 ročne na obnovenie

Členské za kapitolu:
Poplatky kolíšu podľa jednotlivých kapitol. Ročné členské v PMI Slovakia je 20 EUR.

Počet členstiev v ďalších kapitolách PMI nijako nelimituje

Typy členstva

Pokiaľ ste riadnym študentom, máte nárok na študentké členské.

Členské PMI:
$32.00 za zápis (plus USD $10 za žiadosť)
$32.00 ročne na obnovenie

Členské za kapitolu:
Poplatky kolíšu podľa jednotlivých kapitol. Ročné členské v PMI Slovakia je 20 EUR.

Vyslúžilci

Pokiaľ ste boli riadnym členom PMI aspoň päť po sebe idúcich rokov a už nepôsobíte aktívne v projektovom riadení, môžete využiť zľavnené členské pre vyslúžilých projektových manažérov.

Členské PMI:
$65.00 za zápis (plus USD $10 za žiadosť)
$65.00 ročne na obnovenie

Členské za kapitolu:
Poplatky kolíšu podľa jednotlivých kapitol. Ročné členské v PMI Slovakia je 20 EUR

Čo ponúka spolupráca Tebe?

Chapter Guest Pass

PMI neobmedzuje počet kapitol, ktorých môžeš byť členov. Preto ak si už členom jednej, je veľmi jednoduché splniť podmienky ďalšieho členstva a využívať benefity partnerských kapitol. PMI Slovakia priebežne informuje o dianí v susedných kapitolách i o zaujímavých podujatiach, ktoré tieto kapitoly ponúkajú. Členom PMI Slovakia ponúka zväčša zľavy z cien partnerských podujatí, v prípade seriózneho záujmu môžeme sprostredkovať tzv. Guest Pass, ktorý oprávňuje na jednoročné bezplatné členstvo v partnerskej kapitole. Napr. PMI Austria, ktorá sídli v neďalekej Viedni ponúka zaujímavé prednášky i workshopy, ktorých sa potom môžeš bezplatne zúčastniť. Niekedy je podmienkou znalosť nemeckého jazyka, avšak PMI Austria ponúka aj stretnutia pre svojich členov, ktorí nehovoria plynule nemecky, tzv. Stammtisch for Non-Natives, kde možno diskutovať v angličtine.

Viac o jednotlivých kapitolách, ich podujatiach a produktoch sa môžeš dozvedieť z príslušných webových stránok. V prípade otázok sa neváhaj obrátiť na [email protected]