Dobrovoľne s nami

Pomôž formovať PMI Slovakia na svoj obraz a zapoj sa do našich aktivít!

Dobrovoľníci sa stavajú hybnou silou zmien aj na Slovensku. Keď sa prihlásite ako dobrovoľník, stanete sa súčasťou väčšieho tímu, kde sa stretnete a budete s spolupracovať ostatnými dobrovoľníkmi na rôznych projektoch.

Prínosy dobrovoľníckej práce:

  • Zveľaďte projektovú profesiu, vyťažte z rozšírených možností a zvýšte svoje šance v kariérnom raste vďaka dobrovoľníckej práci pre PMI
  • Vybudujte si dlhodobé vzťahy s ostatnými dobrovoľníkmi v PMI z celého sveta
  • Rozviňte a zlepšite svoje dôležité schopnosti vrátane vodcovských, schopnosti spolupracovať a budovať tím
PMI Slovakia speaker at a podium

Otvorené pozície

Momentálne sú vypísané nasledovné dobrovoľnícke pozície

Redaktor newslettra

Opis: V dvojmesačnom cykle prípravuje a rozposielanme newsletter našim členom,a partnerom. Newsletter obsahuje aktuálne informácie o dianí a pripravovaných podujatiach v PMI Slovakia, odborné články a marketingové príspevky. Do nášho tímu hľadáme dobrovoľníka, ktorý má rád písanie, grafické práce a digitálne media a pomôže s prípravou, obsahom a korekciou newslettra.


Redaktor webovej stránky

Opis: Naša webová stránka je spolu s networkingovými eventmi najznámejším spôsobom interakcie kapitoly s jej členmi. Na technickú podporu a údržbu obsahu hľadáme dobrovoľníka, ktorý sa vyzná v technických aspektoch webových nástrojov ako dokáže pomôcť aj s obsahovo-grafickou úpravou.


Spolupracovník pre marketing

Opis: Hľadáme človeka ktorý by viedol náš marketing alebo spolupracoval pri propagácii nášho združenia, najmä pomohol s identifikáciu kľúčových produktov pre naše cieľové skupiny a prípravou marketingového mixu.

Záujemcovia o vypísané pozície sa nám môžu ozvať na [email protected]

Chcete sa vrátiť komunite?

ef_logo_hrz_fc_cmyk

Zapojte sa do kontaktu s PMI Educational Foundation! Styky sú miestni dobrovoľníci, ktorých vedúci kapitol osobitne menujú, aby navrhovali a propagovali udalosti spoločenského blaha, vrátane tých, ktoré sú potrebné na uspokojenie potrieb komunity zistených členmi predstavenstva kapitol. Viac informácií sa dozviete na PMIEF.

Ste pripravení na dobrovoľníctvo?

Náš Volunteer Relationship Management System (VRMS) uľahčuje hľadanie dobrovoľníckych príležitostí na celom svete. Na začiatok sa prihláste alebo zaregistrujte a navštívte VRMS, aby ste našli dobrovoľnícke príležitosti, ktoré vás zaujímajú.

Volunteer Relationship Management System (VRMS)

Sprievodca VRMS

Sprievodca koordinátorom VRMS